Hořovická pahorkatina - Bacín 499 m n.m.

Hořovická pahorkatina se skládá ze 2 částí : Hořovické brázdy a Karlštejnské pahorkatiny. Za nejvyšší kopec byl donedávna považován kopec Na Skále 508 m n.m., který se nacházel v Hořovické brázdě u Medového Újezdu. Podle novějších vymezení Hořovické brázdy leží ale tento kopec již za hranicí jednotky. I podle terénní mapy se zdá, že kopec je spíše výběžkem přilehlých Brd, než součástí brázdy. Nově je jako nejvyšší kopec brázdy uváděn kopec Hůrka 474 m n.n. Žádnou takovou kótu se mi sice v mapách nalézl nepodařilo, pravděpodobně ale jde o kótu Borek v blízkosti stejnojmenné vesnice. Pokud přijmeme tuto novou skutečnost za fakt, pak nejvyšším kopcem Hořovické pahorkatiny bude Bacín 499 m n.m. nalézající se v Karlštejnské pahorkatině. V tomto případě u mě převažují i osobní sympatie k Bacínu, který patří k mým oblíbeným kopcům. A věřím, že i pro jiné bude zajímavější dobytí hezkého vápencového kopce v krásné přírodě Českého krasu, než oblézání nějakých kopečků v blízkosti dálnice.


Na Skále Hůrka/Borek Bacín
Na Skále Borek Bacín