Podorlická pahorkatina - Špičák 833 m n.m.

Jako nejvyšší kopec Podorlické pahorkatiny je uváděn Špičák s nadmořskou výškou 841 m.n.m. Někdy se mu též říká Plasnický, podle vesnice, nad kterou se nalézá. Již při pohledu na něj je zřejmé, že nejvyšší vrchol spolkl zdaleka viditelný lom. Naštěstí Špičák je krátký 2 vrcholový hřbítek ve směru SZ-JV a lom je pouze v jeho SZ části, takže většina kopce nám zůstala. SZ vrchol s lomem býval vyšší a měřil oněch 841m, současná výška se dá podle vrstevnic v mapách odhadnout na 831-833m, ale v mapách bývá běžně uváděna kóta 795m, která je v rozporu s vrstevnicemi. Bez přeměření těžkou soudit. Ať tak či tak, výšky 841m kopec již dávno nedosahuje. Mědílkova vyhlídka, jak se dříve říkalo vyhlídce na vrcholu, byla totiž odtěžena již roku 1937. Je až udivující, jak dlouho se již dávno nepravdivý údaj 841m udržuje při životě. JV vrchol měřil a měří 833m a je nyní vyšší. I s výškou 833m, zůstavá Špičák nadále nejvyšším kopcem Podorlické pahorkatiny. V pořadí geomorfologických celků podle výšky si ale Podorlická pahorkatina pohoršila o celých 5 míst.


Špičák dříve Špičák dnes
Špičák na starší mapě Špičák na nové mapě