Pátrání po nejvyšším vrcholu bylo velice zajímavé. V 1.vydání Lexikonu byl jako nejvyšší kopec uváděn Lazský vrch (847m), což je kóta nedaleko vsi Lazy na výběžku Lesného. Pokud by byl nejvšší tento vrchol, nebylo by o čem přemýšlet. Ale podle mapky ve 2.vydání je Lazský vrch jasně mimo Arnoltovskou vrchovinu, jako nejvyšší je v mapce označen Pasecký vrch (743m) - to ale není správně. V jednotce je řada vyšších vrcholů. K nejvyšším patří kóta (nikoli vrchol) Žitný (793m) u Lazů, Zlatý vrch (777m) nad obcí Lobzy, V kamenitém (777m) východně nad obcí Kamenice, a výšky přes 775m dosahuje též rozsáhlé ploché návrší Vranovská pole u obce Rovná. Uvedené výšky pocházejí z mapy.cz, a podle těchto map není možné rozhodnout, který vrchol je nejvyšší. Vyřešení hádanky bylo provedeno na základě katastrálních map. Žitný je sice vrchol, ale s převýšením pouze 1m nad nejvyšším sedlem a tedy ho můžeme vyloučit. Kopec V kamenitém má výšku 777.3m a je tedy jasně nižší než Zlatý vrch, který má podle katastrálních map výšku 780.