Sokolovská pánev - Zelený vrch 570 m n.m.

Nedávno jsem plánoval dovolenou u Mariánských lázní a tak jsem si mapoval nejvyšší vrcholy v jejich okolí. Marně jsem ale hledal Dvorský vrch (573 m n.m.), nejvyšší vrchol Sokolovské pánve. Ani informace v první vydání Lexikonu mi nijak nepomohly. Dostal jsem ale podezření na lom, který je v mapě v místech, kde by měl vrch být. Beru si starší mapu Krušných hor a přesně v místě dnešního lomu vrchol nacházím. Tak tenhle kopec už nedobydu. Na webu posléze nalézám zmínky o bývalém kopci, ale kdy k odtěžení vrcholu došlo, se mi najít nepodařilo. Též druhé vydání Lexikonu zmiňuje, že byl kopec z části odtěžen, ale již nejde dále a po novém nejvyšším kopci nepátrá. Podle mapy zbyla z vrcholu pouze východní část s nejvyšším bezejmenným bodem 563. Bude nejvyšším vrcholem tento pozůstatek Dvorského vrchu? Hledám a nacházím, že zcela určitě ne. Zelený vrch (někdy se mu též říká Drsný vrch) u Chlumu Sv.Máří je vyšší, měří 570 m.n.m. - takže máme nový nejvyšší vrchol. A i zajímavější a s rozhlednou, i když nepřístupnou. Zelenému vrchu sice žádné odtěžení nehrozí, ale o přídomek NEJ, který získal, mohl zase rychle přijít. V nedávné minulosti musel totiž jen bezmocně sledovat, jak jen o kousek dál severněji, hned za Chlumem Sv.Máří, roste Lítovská výsypka. Začala na výšce kolem 480 m n.m. a zastavila se zhruba ve výšce 568 m n.m. Škoda, stačil už jen kousíček a Sokolovská pánev si mohla svůj nejvyšší vrchol naopak polepšit. Zelený vrch je teď sice jen o 3 metry nižší než bývalý Dvorský vrch, ale i ty 3 metry stačily na to, aby si Sokolovská pánev pohoršila v pořadí podle nejvyššího vrcholu z 63. na 65. místo. Zatím. Kdoví, jakých změn se ještě v Sokolovské pánvi dočkáme ...


Dvorský vrch dříve Dvorský vrch dnes Zelený vrch dříve Zelený vrch dnes
Dvorský vrch na starší mapě Dvorský vrch na současné mapě Zelený vrch a Lítovská výsypka na starší mapě Zelený vrch a Lítovská výsypka na současné mapě